Modificările diametrale pupilare pot fi interpretate ca răspuns local al dezechilibrelor neurovegetative. Simpaticotonia, amfotonia, dilatarea accentuată şi permanentă a pupilei datorită lezării fibrelor parasimpatice cu paralizia consecutivă a sfincterului pupilar sau afectarea nucleului pupilo-dilatator din hipotalamus se caracterizează prin midriază (grec. mydriasis = lărgirea pupilei), pe când paralizia ortosimpaticului (nivel encefalic, cervical sau toracic) şi al regiunii periorbitale (sindrom Claude Bernard Horner) este însoţită de mioză (grec. meiosis = îngustarea pupilei), enoftalmie, ptoză palbebrală superioară şi protuzia membranei nictitante. Spondiloartropatiile cu localizare cervicotoracică determină, prin compresia nervilor simpatici, mioză, leziunile debutând prin algie oculară, fotofobie, epiforă, blefarospasm, ptoză palpebrală, xeroftalmie şi ulcer cornean. Dealtfel, administrarea îndelungată a metilprednisolonului în poliartrita reumatoidă poate determina opacifierea cristalinului, epiforă, fotofobie, mai rar fragilitate capilară exteriorizată şi prin epistaxis.  Interes clinic prezintă, conform referinţelor de specialitate, dilataţia pupilară unilaterală apărută relativ brusc sau într-un timp scurt (midriaza unilaterală) ce poate sugera prezenţa unui hematom subdural, sindrom de excitaţie a simpaticului cervical, hipertensiune intracraniană sau hemoragie subarahnoidiană determinată de anevrism. Secluzia pupilară, determinată de sinechiile iriene posttraumatice, este rară, fiind confundată cu inegalitatea pupilară, anizocoria (grec. anisos + kore = inegalitate pupilară), consecutivă tulburărilor nervoase (leziuni ale căilor simpatico – pupilodilatatoare din cadrul sindromului Claude Bernard Horner).

Pe lângă opacifierea totală sau parţială a mediilor transparente, sinechiile iriene pot modifica rezultatele reflexelor pupilare. Astfel, prin reflexul fotomotor sau orto-palpebral (mioză în urma aplicării stimului luminos) şi senso-pupilar (midriază prin aplicarea unui stimul dureros) nu se mai poate aprecia acuitatea vizuală, opacifierea mediilor transparente blocând pătrunderea influxului luminos, iar sinechiile iriene reducând capacitatea de contracţie sau dilatare pupilară în urma aplicării stimului dureros (înţepătură, ciupire etc.).