ARPAD VET - ACUPUNCTURĂ MEDICALĂ VETERINARĂ .+?<\/title>/', '', $ob_page_head); ?> /', "", $ob_page_head); ?> ', ''.$ob_meta, $ob_page_head); ?>

%cmsText(titluacupunctura)%%cmsText(subtitluacupunctura)%

Caută articole din secțiunea ACUPUNCTURĂ VETERINARĂ

"/>

    {{#gallery}}
  • {{ alt }}
  • {{/gallery}} {{^ gallery }} {{/ gallery }}

{{ title }}

{{{ summary }}}
Categorie: {{#categories}} {{label}} {{/categories}}
POSTTEMPLATE; ?> set_permalink($_GET["permalink"]); $blogpost = $totalblog->get_contents(); } else { $blogpost = $totalblog->get_blog_post("blog", $_GET["permalink"]); } } } $filter = array( "sort" => "new", "date" => "past", "featured" => "top", "draft" => "hide", "archived" => "hide" ); $authorGallery = $categoryGallery = $tagGallery = $genreGallery = false; // // // // // Blog post is not defined, default to false $postGenre = false; $postLabel = false; $postAuthor = false; $postCategory = false; $postTag = false; if (isset($blogpost) && is_object($blogpost)) { $postAuthor = false; $postGenre = false; $postLabel = false; $postCategory = false; $postTag = false; // $filter["exclude"] = $blogpost->permalink; // } // // // // $filter["category"] = $postCategory ? implode("|", $blogpost->categories) : "acupunctura-veterinara"; // // // // if (!empty($_GET)) { // Merge in with GET variables. GET wins $filter = array_merge($filter, $_GET); } // if ($publish) { if (empty($_GET["search"])) { $posts = $totalblog->filter_posts($filter); } else { $posts = $totalblog->search_posts(trim(urldecode($_GET["search"])), $filter); } $baseUrl = "../"; // $posturl = "../blog-acupunctura/post-acupunctura/"; if (strpos($posturl, "http") === 0) { // If the URL starts with http we assume its pretty urls if (!preg_match("#/$#", $posturl)) { $posturl .= "/"; } } else { // Add permalink parameter $posturl = $posturl."?permalink="; } // } else { $posts = $totalblog->get_blog("blog", $filter); $baseUrl = "https://www.arpadvet.ro/"; $posturl = "#"; } // $imagetype = "thumbs-auto"; $maxcount = 3; $cardColumns = 2; $postdata = array(); foreach ($posts as $post) { if ($post->gallery) { array_map(function ($image) use ($baseUrl) { $image->img = $baseUrl.$image->img; $image->thumb->sq = $baseUrl.$image->thumb->sq; $image->thumb->th = $baseUrl.$image->thumb->th; return $image; }, $post->gallery); $post->slideshow = false; $post->type = $imagetype; $imagecount = count($post->gallery); // // // Dont process just one image unless its a thumb layout if ($imagecount > 1 || strpos($imagetype, "thumb") !== false) { switch ($imagetype) { case "featured": usort($post->gallery, function ($a, $b) { return $b->featured - $a->featured; }); $post->gallery = array(array_shift($post->gallery)); break; case "first": $post->gallery = array(array_shift($post->gallery)); break; case "last": $post->gallery = array(array_pop($post->gallery)); break; case "random": shuffle($post->gallery); $post->gallery = array(array_shift($post->gallery)); break; case "orbit": $post->slideshow = true; $post->gallery = array_slice($post->gallery, 0, $maxcount); break; case "thumbs": $thumbCount = $maxcount; if ($cardColumns == 0) { $max = $maxcount > $imagecount ? $imagecount : $maxcount; $thumbCount = $max; } elseif ($cardColumns > $imagecount) { // If there isn"t enough images to fill one row, only have one image $post->type = "first"; $thumbCount = 1; } else { // Make sure that there are no empty slots in a row $max = $maxcount > $imagecount ? $imagecount : $maxcount; $thumbCount = floor($max/$cardColumns) * $cardColumns; } $post->gallery = array_slice($post->gallery, 0, $thumbCount); break; case "thumbs-auto": $thumbCount = $maxcount; $mincount = 4; if ($mincount > $imagecount) { // If there isn"t enough images to fill one grid, only have one image $post->type = "first"; $thumbCount = 1; } else { // Make sure that there are no empty slots in a row $max = $maxcount > $imagecount ? $imagecount : $maxcount; $columns = floor(sqrt($max)); $thumbCount = $columns * $columns; $post->type = $post->type." thumb-grid-".$columns; } $post->gallery = array_slice($post->gallery, 0, $thumbCount); break; } } } $post->summary = $totalblog->format_text($post->summary); $post->datetime = $totalblog->to_date($post->timestamp); $post->timer = (5*1000) + rand(0, 2500); $post->url = $posturl.$post->permalink; $post->id = "blog/".$post->permalink; $post->aria = "Read more about "; $post->genrelink = $totalblog->urlify_string($post->genre); if (is_object($genreGallery)) { $genreImage = $genreGallery->get_image_path($post->genrelink, "sq"); $defaultgenre = ""; if (empty($defaultGenre)) { $defaultGenre = "https://www.arpadvet.ro/cms-data/image/defaultGenreCMSID.png"; } $post->genreimage = $genreImage ? $baseUrl.$genreImage : $defaultGenre; } $post->authorlink = $totalblog->urlify_string($post->author); if (is_object($authorGallery)) { $authorImage = $authorGallery->get_image_path($post->authorlink, "sq"); $defaultAuthor = ""; if (empty($defaultAuthor)) { $defaultAuthor = "https://www.arpadvet.ro/cms-data/image/defaultAuthorCMSID.png"; } $post->authorimage = $authorImage ? $baseUrl.$authorImage : $defaultAuthor; } $post->tags = array_map(function ($tag) use ($totalblog, $tagGallery) { // ignore if the tag is already converted to array if (is_array($tag)) { return $tag; } // ignore if the tag starts with - if (strpos($tag, "-") === 0) { return false; } $link = $totalblog->urlify_string($tag); $new = array("label"=>$tag,"link"=>$link); if (is_object($tagGallery)) { $image = $tagGallery->get_image_path($link, "sq"); $defaultTag = ""; if (empty($defaultTag)) { $defaultTag = "https://www.arpadvet.ro/cms-data/image/defaultTagCMSID.png"; } $new["image"] = $image ? "https://www.arpadvet.ro/".$image : $defaultTag; } return $new; }, $post->tags); $post->tags = array_filter($post->tags, "is_array"); $post->categories = array_map(function ($category) use ($totalblog, $categoryGallery) { // ignore if the category is already converted to array if (is_array($category)) { return $category; } // ignore if the category starts with - if (strpos($category, "-") === 0) { return false; } $link = $totalblog->urlify_string($category); $new = array("label"=>$category,"link"=>$link); if (is_object($categoryGallery)) { $image = $categoryGallery->get_image_path($link, "sq"); $defaultCategory = ""; if (empty($defaultCategory)) { $defaultCategory = "https://www.arpadvet.ro/cms-data/image/defaultCategoryCMSID.png"; } $new["image"] = $image ? "https://www.arpadvet.ro/".$image : $defaultCategory; } return $new; }, $post->categories); $post->categories = array_filter($post->categories, "is_array"); // This is here for pre-1.7 posts that do not have labels if (!isset($post->labels)) { $post->labels = []; } $post->labels = array_map(function ($label) use ($totalblog) { // ignore if the label is already converted to array if (is_array($label)) { return $label; } // ignore if the label starts with - if (strpos($label, "-") === 0) { return false; } $link = $totalblog->urlify_string($label); $new = array("label"=>$label,"link"=>$link); return $new; }, $post->labels); $post->labels = array_filter($post->labels, "is_array"); $postdata[] = $post; } if (count($postdata) == 0) { echo "
Nu a fost găsit nici un articol
"; } else { foreach (array_slice($postdata, 0, 9) as $post) { echo $totalblog->process_template($post_template, $post); } } ?>
Image

CABINET MEDICAL VETERINAR

Securizat SSL

Informații
Parteneri

%cmsText(parteneri)%


© 2018 Arpad Vet. Toate drepturile rezervate.

Pagină web realizată de EyeProduct

replace($totalob,$macro_prefix); } ?>

Utilizăm cookie-uri și alte tehnologii de urmărire pentru a îmbunătăți experiența dvs. de navigare pe site-ul Arpadvet, pentru a analiza traficul pe site și pentru a înțelege de unde vine audiența noastră. Pentru mai multe informații, citește secțiunea "INFORMAȚII" din josul paginii.