Fundamentul fiziologic şi conceptul filozofic care stă la baza medicinii tradiţionale chineze cunoaşte trei mari factori: YIN, YANG şiTAO. Medicina tradiţională chineză se regăseşte în teoria dualistă a binomului Yin-Yang, starea de sănătatea fiind condiţionată de echilibrul cele două entităţi. Prin Yang, expresia facială reflectă bucurie, satisfacţie, indiferenţă sau  inconştienţă, pe când Yin simbolizează durere, teamă, oboseală, îngrijorare, frică, răutate, furie sau agresivitate. Tao reprezintă legea de guvernare a filozofiei antice chineze,fiind factor de legătură pentru Yin şi Yang. Conform teoriei Yin-Yang, celedouă „forţe energetice” se regăsesc şi circulă în organism de-a lungul meridianelor energetice. Meridianele energetice coordonează trei forme de energie, ale căror funcţii formează un tot unitar, scopul fiind menţinerea, supravieţuirea şi perpetuarea speciei. Cele trei forme de energie sunt: - energia QI, supranumită şi energie de apărare, care permite organismului să reziste agenţilor care tind să distrugă echilibrul funcţional, morfologic şi energetic (variaţii termice, barometrice, infecţii,traumatisme). Energia Qi circulă în meridiane energetice denumite „distincte”;- energia „ancestrală” corespunde energiei cromozomiale a speciei şi însoţeşte bagajul genetic al organismului. Această energie este limitată în timp şi spaţiu, fiind caracteristică fiecărei specii.Epuizarea energiei ancestrale se traduce prin fenomene de îmbătrânire şi moarte.Energia ancestrală circulă prin meridianele energetice denumite„curioase”; - energia de nutriţie se regăseşteîn ţesuturi şi ajută la funcţionarea şi regenerarea acestora. Poate fiasimilată în timpul vieţii din aer, apă sau hrană. Energia de nutriţie circulă prin meridianele energetice denumite „principale”. În corpul câinelui coexistă 12meridiane energetice principale şi două meridiane energetice curioase. Meridianele energetice, cu excepţia celor două meridiane curioase, poartă numele organului cu care sunt corelate şi de care depind, după cum urmează:  plămân - meridianul plămân (P.); intestin gros - meridianulintestin gros (I.G.); stomac - meridianul stomac (S.); inimă - meridianul inimă(I.); vezică urinară - meridianul vezică urinară (V.); splină şi pancreas -meridianul splină – pancreas (S.P.); intestin subţire - meridianul intestinsubţire (I. S.); rinichi - meridianul rinichi (R.); vase sangvine şi funcţiasexuală - meridianul vase - sex (V.S.); trei focare (organ energetic) -meridianul trei focare (T.F.); vezica biliară - meridianul vezică biliară(V.B.);  ficat - meridianul ficat (F.). Traseele energetice curioase sunt reprezentate de meridianul vasului de concepţie (V.C.), denumit canalul de control almeridianelor Yin şi meridianul vasului guvernator (V.G.) sau canalul de controlal meridianelor Yang. Conform teorieiYin-Yang, în practică se întâlnesc meridiane Yin, respectiv Yang. Cele 12meridiane energetice au traiect anatomic virtual la suprafaţa corpului, de-alungul învelişului cutanat al membrelor, capului şi trunchiului. Fiecare meridian este dependent de organul spre care se îndreptă. Meridianele prezintă o porţiune „exterioară sau de suprafaţă”, accesibilă semiologic şi terapeutic şi o porţiune „internă sau de profunzime”, ce face legătura cu organul în cauza. Meridianele Yin şi Yang circulă de-alungul membrelor pelvine şi toracice. Fiecare membru este străbătut de către trei meridiane Yin şi trei Yang. Meridianele Yin ale membrelor toracice ausensul de circulaţie energetică descendentă – de la cutia toracică cătrefalange, pe când meridianele Yang au sens ascendent – de la falange către capulanimalului. Circulaţia energiei prin membrele pelvine este inversă, compartativ cu circulaţia membrelor toracice. Meridiane energetice comunică la nivel cefalic, prin canalele de legatură Lo, leagând meridianele în perechi, după cumurmează: meridianul plămân (P) cu meridianul intestin gros (I.G); meridianulsplină-pancreas (S.P) cu meridianul stomac (S) ; meridianul inimă (I) cumeridianul intestin subţire (I.S); meridianul rinichi (R) cu meridianul vezicăurinară (V);  meridianul vase - sex (V.S) cu meridianul Trei Focare (T. F);meridianul ficat (F) cu meridianul vezică biliară (V.B). Datorită acestorinterrelaţii, modificările morfo– şi fiziopatologice survenite la unul dintremeridiane au „răsunet” la perechea sa. De pildă, fracturarea coastelor induce hipomotilitate intestinală, constipaţie şi colită. Dinamica simptomatologiei în raport cu evoluţia bolii conduce deseori la îngreunarea elaborării diagnosticului. Pentru stabilirea diagnosticului prin expresia clinică cefalică, medicina tradiţională chinezăimpune clinicianului mai multe metode de investigaţie. Cea mai cunoscută metodă poartă denumirea „Cele opt principii”. Din acest punct de vedere simptomatologia bolii este transpusă celor patru cupluri: extern-intern, frig-căldură,vid-plenitudine şi Yin-Yang. Prin diagnosticarea corectă a celor opt principiise deduce tipul, eventual localizarea şi natura bolii, precum şi raportul deforţe între energia Qi şi cea perversă (energia bolii). Indiferent de tabloulclinic al bolii, expresia facială prezintă modificări capabile de-a exprimastarea organismului. Pentru animale, principiul Yin-Yang este probabil singuru laplicabil, restul metodologiei implicând dialogarea.